Časté otázky


Otázka: Ako sa spisovne povie ...... ?

Odpoveď: S týmto problémom sa s dôverou obráťte na Jazykovú poradňu, kde Vám poskytnú kvalifikovanú odpoveď. Na tu uvedenú e-mailovú adresu posielajte len otázky, súvisiace s technickým a obsahovým riešením stránky so slovníkmi.


Otázka: Prečo sú na tejto stránke aj nekodifik{ačné,ované} diela?

Odpoveď: Jazykovedný ústav nemá autorské práva na zverejnenie všetkých kodifikačných diel. Domnievame sa ale, že pre pomerne veľkú časť verejnosti sú zaujímavé aj nekodifikačné diela. Ako na stránke slovníka, tak aj na stránke lingvistických zdrojov. Zverejnenie týchto diel považujeme za službu verejnosti, sprístupnením dát, ku ktorým sa niekedy dá veľmi ťažko dostať, a ktoré niekedy poskytujú naozaj cenné informácie.

Na konci stránky (po zobrazených výsledkoch) je rozbaľovacie menu, po rozbalení sa zobrazí zoznam databáz, v ktorých sa vyhľadáva. Štandardne sú všetky zapnuté, ak Vám niektorá z nich prekáža, môžete si ju vypnúť odznačením príslušného políčka. Ak nezadáte do vyhľadávacieho políčka žiadne slovo, menu sa zobrazí už rozbalené.


Otázka: V Krátkom slovníku slovenského jazyka (alebo v Pravidlách slovenského pravopisu) chýba slovo XXXX. Znamená to, že XXXX je nespisovné?

Odpoveď: Nie. Nespisovné sú iba tie slová, pri ktorých je táto skutočnosť v KSSJ priamo uvedená. Ak sa dané slovo v KSSJ nenachádza, neznamená to, že je nespisovné (ani to, že je spisovné). Navyše, ako už naznačuje názov, ide o Krátky slovník.


Otázka: Chcem urobiť hyperlink na jedno konkrétne slovo. Aké mám použiť URL?

Odpoveď: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=slovo


Otázka: Našiel som chybu, opravíte ju?

Odpoveď: Slovníky na stránke majú za cieľ odrážať tlačenú podobu zverejnených diel. Ak chyba vznikla pri digitalizácii, opravíme ju tak, aby bola v súlade s tlačenou verziou. Výnimkou je Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu, kde opravujeme aj chyby prítomné v tlačenej verzii.


Otázka: Mám záujem o úplné dáta z databázy priezvisk. Mohli by ste mi databázu dať (prípadne aj predať)?

Odpoveď: Bohužiaľ, databáza nám bola poskytnutá pod podmienkou striktne nekomerčného použitia a sprístupnenia výlučne na stránkach Jazykovedného ústavu.


Otázka: Moje priezvisko nie je v databáze priezvisk, alebo sú údaje o ňom nesprávne/neúplné. Ako to?

Odpoveď: Databáza priezvisk odráža stav z roku 1995. Sú v nej iba údaje o ľuďoch, ktorí mali v danom období platný občiansky preukaz s platnou adresou trvalého bydliska.


Otázka: Nepáči sa mi, že medzi slovníkmi je aj publikácia/databáza/dielo XXXX. Odstráňte ju.

Odpoveď: Na konci stránky (po zobrazených výsledkoch) je rozbaľovacie menu, po rozbalení sa zobrazí zoznam databáz, v ktorých sa vyhľadáva. Štandardne sú všetky zapnuté, ak Vám niektorá z nich prekáža, môžete si ju vypnúť odznačením príslušného políčka. Ak nezadáte do vyhľadávacieho políčka žiadne slovo, menu sa zobrazí už rozbalené.


Otázka: Bude niekedy obnovený prístup k Morfologickému analyzátoru?

Odpoveď: Nie.