Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Súčasné slovníky

Historické slovníky

Iné

КРАТЪК ЧЕШКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА НЕКНИЖОВНАТА ЛЕКСИКА
CS-RU frázy
КРАТЪК БЪЛГАРСКО-ЧЕШКИ РЕЧНИК